Kategórie
Zákony

Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník

Obchodný zákonník

 

Zdroj: www.slov-lex.sk