Kategórie
Kalkulačky

Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu

Kalkulačka na výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu určí ročnú úrokovú mieru po niekoľkoročnom zhodnotení vkladu na dopredu známy výnos.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet ročnej výnosovej úrokovej miery z pravidelného investovania do fondov s cennými papiermi

Kalkulačka na výpočet ročnej výnosovej úrokovej miery z pravidelného investovania do fondov s cennými papiermi určí ročnú úrokovú mieru zhodnotenia pravidelných vkladov do fondov s cennými papiermi, ak poznáme aktuálnu hodnotu portfólia cenných papierov.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet predajnej ceny na základe trvalých výnosov

Kalkulačka na výpočet predajnej ceny na základe trvalých výnosov je spôsob, akým môžete určiť predajnú cenu veci na základe pravidelných ročných výnosov, ktoré táto vec prináša.

Ide o hodnotenie budúcich ziskov a ich porovnanie s možnosťou uloženia peňazí do peňažného ústavu na úrok, pričom čisté výnosy sú trvalé a konštantné. Výsledná cena tak určuje sumu peňazí, ktorá, pokiaľ bude uložená v peňažnom ústave, zabezpečí ročnú (večnú) rentu vo výške spomenutých čistých výnosov.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet výnosov z investície na dosiahnutie definovanej miery výnosovosti

Kalkulačka na výpočet výnosov z investície určí výšku pravidelných ročných výnosov z investície, ktoré je potrebné dosiahnuť, aby pokryli priemerné ročné náklady na údržbu investície a priniesli primeraný výnos z investície určený mierou výnosnosti.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet ekonomického nájomného

Kalkulačka na výpočet ekonomického nájomného určí výšku nájomného pre nehnuteľnosť, ktorá pokryje náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti a zároveň prinesie želaný výnos z prenájmu.