Kategórie
Kalkulačky

Výpočet výplaty vianočného príspevku

Kalkulačka na výpočet výplaty vianočného príspevku je určený na základe súhrnu dôchodkov, na ktoré má dôchodca nárok.