Kategórie
Kalkulačky

Výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení

Kalkulačka na výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení v SR určí, sumu nasporených peňazí spolu so štátnou prémiou a úrokmi z príspevkov účastníka a zo štátnej prémie.