Kategórie
Kalkulačky

Výpočet ekonomického nájomného

Kalkulačka na výpočet ekonomického nájomného určí výšku nájomného pre nehnuteľnosť, ktorá pokryje náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti a zároveň prinesie želaný výnos z prenájmu.