Kategórie
Kalkulačky

Výpočet ročnej výnosovej úrokovej miery z pravidelného investovania do fondov s cennými papiermi

Kalkulačka na výpočet ročnej výnosovej úrokovej miery z pravidelného investovania do fondov s cennými papiermi určí ročnú úrokovú mieru zhodnotenia pravidelných vkladov do fondov s cennými papiermi, ak poznáme aktuálnu hodnotu portfólia cenných papierov.