———————VZOR———————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Uplatnenie dedičského práva druha poručiteľky

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, zosnulej 04.01.2011

Ako súdny komisár ste bol Okresným súdom Bratislava I. poverený vykonaním právnych úkonov v hore uvedenom dedičskom konaní.

Týmto by som Vás chcel upozorniť, že hore uvedená poručiteľka so mnou žila od roku 1987 v spoločnej domácnosti. Keď ochorela, ja jediný som sa o ňu staral. Tým som bol nútený dať výpoveď v práci, aby som sa vo všetkých smeroch mohol o ňu postarať, takže som zabezpečoval domácnosť, obstarával som lieky, vozil poručiteľku na pravidelné lekárske prehliadky a iné.

Z tohto dôvodu uplatňujem svoje dedičské právo v tretej skupine dedičov vedľa poručiteľkiných súrodencov.
Žiadam preto, aby som bol pozvaný k ďalším úkonom uskutočnených v rámci dedičského konania.

V Bratislave dňa 10.04.2011

Ján V.
žiadateľ
Prístavná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

———————VZOR———————

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *