VZOR: Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice / Súhlas pre notára, že môže závet ukázať dedičovi
————————————————————VZOR————————————————————

Vážený pán
JUDr. Juraj N.
Notársky úrad
Mätová 18
852 02 Bratislava

Súhlas s vydaním rovnopisu z notárskej zápisnice

Vážený pán notár,

reagujem na Vašu otázku, či smiete pani Márie P., bytom Plynárenská 25, 852 02 Bratislava, vydať na jej žiadosť rovnopis z notárskej zápisnice ohľadom môjho dedičstva, ktorý som napísal dňa 18.03.2013.

Z dôvodu, že je pani P. uvedená ako jediný dedič, tak má právo nahliadnuť do závetu.

V Bratislave dňa 13.04.2013

 

Ján V.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

————————————————————VZOR————————————————————
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>