VZOR: Podnet na zahájenie dedičského konania / Žiadosť okresnému súdu o začatie konania o dedičstve
————————————————————VZOR————————————————————

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Podnet na zahájenie dedičského konania

Konanie o dedičstve po Jane V., naposledy bytom Prievozská 28, 852 02 Bratislava, zosnulej 07.01.2013

Hore uvedená poručiteľka bola moja sestra. Zomrela dňa 07. januára 2013 a zanechala závet, v ktorom ma uviedla ako jediného dediča.

Do dnes som nedostal vyrozumenie o účasti na dedičskom konaní. Preto týmto prosím o informáciu, či bolo toto konanie začaté a pokiaľ nebolo, tak navrhujem, aby Okresný súd Bratislava I. konanie zahájil. Prosím i o informáciu, ktorý notár bol alebo bude poverený uskutočnením právnych úkonov v dedičskom konaní.

Vopred ďakujem.

V Bratislave dňa 05.04.2013

Ján V.
Nábrežná 17
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
žiadateľ

————————————————————VZOR————————————————————
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>