VZOR: Plná moc na odovdzanie závetu do notárskej úschovy / Splnomocnenie osoby, aby odovzdala Váš závet k notárovi
————————————————————VZOR————————————————————

Plná moc

Týmto splnomocňujem svoju sestru Janu V., nar. 28.01.1987, bytom so mnou, aby odovzdala do notárskej úschovy
u JUDr. Juraja N., notára Notárskeho úradu v Bratislave, Mýtna 78, môj vlastnoručne napísaný závet zo dňa 05.03.2010.

V Bratislave dňa 05.03.2010

Ján V.
Nábrežná 72
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

————————————————————VZOR————————————————————
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>