Kategórie
Kalkulačky

Výpočet výnosov z investície na dosiahnutie definovanej miery výnosovosti

Kalkulačka na výpočet výnosov z investície určí výšku pravidelných ročných výnosov z investície, ktoré je potrebné dosiahnuť, aby pokryli priemerné ročné náklady na údržbu investície a priniesli primeraný výnos z investície určený mierou výnosnosti.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet miery výnosnosti investície na základe trvalých výnosov a nákladov

Kalkulačka na výpočet miery výnosnosti investície určí percento zhodnotenia investície, ktorá prináša pravidelné výnosy a vyžaduje pravidelné náklady na prevádzku.

Kategórie
Kalkulačky

Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu

Kalkulačka na  zistenie, ako výhodné je vybranú nehnuteľnosť kúpiť na prenájom, respektíve na zistenie návratnosti vložených prostriedkov do kúpy nehnuteľnosti.